หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ สถาบันภาษา เริ่มใช้ข้อสอบ SSRU-TEP 5.1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป
ประกาศ สถาบันภาษา เริ่มใช้ข้อสอบ SSRU-TEP 5.1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-12-27 15:48:14


ประกาศ สถาบันภาษา เริ่มใช้ข้อสอบ SSRU-TEP 5.1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยจุดเด่นของข้อสอบนี้สามารถแยกคะแนนได้ทั้ง  4 Skills ได้แก่ การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), ไวยากรณ์ (Grammar), คำศัพท์ (Vocabulary)