หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-12-24 09:42:34


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี  ในโอกาสที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป