หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา ได้มอบโล่รางวัลการคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันภาษา ได้มอบโล่รางวัลการคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-12-16 11:02:17


สถาบันภาษา ได้มอบโล่รางวัลการคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้ารับมอบโล่รางวัลการคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัล ด้านกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้มอบโล่รางวัล ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5