หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 4 อบรมวันที่ 1, 2, 8, 9 และ 10 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01 และอบรมเดือน ตุลาคม 2565 (รอบพิเศษ) ครั้งที่ 4 อบรมวันที่ 16, 17, 18, 19 และ 20 พฤศจ
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 4 อบรมวันที่ 1, 2, 8, 9 และ 10 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01 และอบรมเดือน ตุลาคม 2565 (รอบพิเศษ) ครั้งที่ 4 อบรมวันที่ 16, 17, 18, 19 และ 20 พฤศจ

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
16 ธันวาคม 2565 11:02:34


ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 4 อบรมวันที่ 1, 2, 8, 9 และ 10 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01 และอบรมเดือน ตุลาคม 2565 (รอบพิเศษ) ครั้งที่ 4 อบรมวันที่ 16, 17, 18, 19 และ 20 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01, 02