หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 3 อบรมวันที่ 5, 6, 12, 13 และ 19 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01 และอบรมเดือน พฤศจิกายน 2565 (รอบพิเศษ) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 อบรมวันที่ 16, 17, 1
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 3 อบรมวันที่ 5, 6, 12, 13 และ 19 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01 และอบรมเดือน พฤศจิกายน 2565 (รอบพิเศษ) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 อบรมวันที่ 16, 17, 1

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-12-16 11:02:55


ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 3 อบรมวันที่ 5, 6, 12, 13 และ 19 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01 และอบรมเดือน พฤศจิกายน 2565 (รอบพิเศษ) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 อบรมวันที่ 16, 17, 18, 19 และ 20 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01,02