หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
16 ธันวาคม 2565 11:03:05


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน

      ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.10 น. สถาบันภาษาฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี รักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดประชุมมอบนโยบายของสถาบันภาษาให้กับบุคลากรของสถาบันฯ เพื่อรับทราบนโยบายและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามและมอบหมายงานให้กับบุคลากรของสถาบันฯ ณ ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4