หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศแจ้งเปลี่ยนหัวข้อการนำเสนอผลงานวิจัยและวันที่ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ประกาศแจ้งเปลี่ยนหัวข้อการนำเสนอผลงานวิจัยและวันที่ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-12-16 11:03:47


ประกาศแจ้งเปลี่ยนหัวข้อการนำเสนอผลงานวิจัยและวันที่ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สสสร.เดิม) ขอแจ้งเปลี่ยนหัวข้อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จากหัวข้อ International Conference on Social Processes and Social Change (ICSPSC) เป็นหัวข้อ International Conference on the Social Sciences, Sociology and Globalization in Asia - COSGA (ICSSSGA) จัดการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติขึ้น ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และย้ายวันที่ในการนำเสนอ ผลงานวิจัยจากวันที่ 2 มีนาคม 2566 เป็นวันที่ 9 มีนาคม 2566 โดยมีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ 7 - 12 มีนาคม 2566