หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 5, 6, 12, 13 และ 19 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 5, 6, 12, 13 และ 19 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
16 ธันวาคม 2565 11:04:36


ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 5, 6, 12, 13 และ 19 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01