หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ รุ่นที่ 2" ในรูปแบบออนไลน์ รอบอบรมเดือน พฤศจิกายน 2565 อบรมวันที่ 16, 17, 18, 19 และ 20 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01, 02
ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ รุ่นที่ 2" ในรูปแบบออนไลน์ รอบอบรมเดือน พฤศจิกายน 2565 อบรมวันที่ 16, 17, 18, 19 และ 20 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01, 02

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-12-16 11:05:03


ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ รุ่นที่ 2" ในรูปแบบออนไลน์ รอบอบรมเดือน พฤศจิกายน 2565 อบรมวันที่ 16, 17, 18, 19 และ 20 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01, 02