หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-12-16 11:05:41


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

       วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และนางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา พร้อมวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ และปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม