หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ รุ่นที่ 1" ในรูปแบบออนไลน์ รอบอบรมเดือนพฤศจิกายน 2565 วันที่ 16, 17, 18, 19 และ 20 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01, 02
ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ รุ่นที่ 1" ในรูปแบบออนไลน์ รอบอบรมเดือนพฤศจิกายน 2565 วันที่ 16, 17, 18, 19 และ 20 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01, 02

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
16 ธันวาคม 2565 11:08:09ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ รุ่นที่ 1 " ในรูปแบบออนไลน์ รอบอบรมเดือนพฤศจิกายน 2565 วันที่ 16, 17, 18, 19 และ 20 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01, 02