หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ประกาศผลอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (รอบที่ 2) รอบอบรมวันที่ 16, 17, 18 และ 19 พฤศจิกายน 2565 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ประกาศผลอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (รอบที่ 2) รอบอบรมวันที่ 16, 17, 18 และ 19 พฤศจิกายน 2565 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-12-16 11:09:13


ประกาศผลอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (รอบที่ 2) รอบอบรมวันที่ 16, 17, 18 และ 19 พฤศจิกายน 2565 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

    - ผลอบรมสายวิชาการ

    - ผลอบรมสายสนับสนุนวิชาการ