หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. เข้าร่วมการประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
สสสร. เข้าร่วมการประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
16 ธันวาคม 2565 11:12:45


สสสร. เข้าร่วมการประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

        ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 10.30 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร สารัตน์ เข้าร่วมการประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพิศมัยพิมลสัตย์ ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม