หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ สสสร. ร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2
ผู้อำนวยการ สสสร. ร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
16 ธันวาคม 2565 11:22:41


ผู้อำนวยการ สสสร. ร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2

           ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และนางสาวกัลยากร ทองมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5