หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การยกระดับสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันสำหรับการปฏิบัติงาน บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ขอเชิญร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การยกระดับสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันสำหรับการปฏิบัติงาน บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
16 ธันวาคม 2565 11:24:07


ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การยกระดับสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันสำหรับการปฏิบัติงาน บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการยกระดับสมรรถนะ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ Digital Literacy มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ภายใต้ค่านิยม “มืออาชีพคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันยุคดิจิทัล” จำนวน 3 รุ่น ดังนี้
   รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ดาวน์โหลดโครงการ
https://drive.google.com/file/d/1gs96YQr4A7Hw02orSyhzGvh9IR4SrkA6/view?usp=sharing
    เชิญคุณเข้ากลุ่ม เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสถานศึกษา รุ่นที่ 1  ➡️ https://line.me/ti/g/sRBpIovoFd 
    เชิญคุณเข้ากลุ่ม เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสถานศึกษา รุ่นที่ 2  ➡️ https://line.me/ti/g/RY9ha9uM6t           
    เชิญคุณเข้ากลุ่ม เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสถานศึกษา รุ่นที่ 3  ➡️ https://line.me/ti/g/LonWc54T_1 
มีแอดมินคอยตอบทุกคำถามค่ะ