หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่7 และ อบรมรอบพิเศษเดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่7 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ระบบดิจิตอล ออนไลน์
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่7 และ อบรมรอบพิเศษเดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่7 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ระบบดิจิตอล ออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
13 กันยายน 2565 15:32:35


ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ   สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  รอบอบรมเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่7 และ อบรมรอบพิเศษเดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่7 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ระบบดิจิตอล ออนไลน์