หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > เปิดรับลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เปิดรับลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-03-15 16:09:38


เปิดรับลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

รหัสนักศึกษา 57-64 (เพิ่มเติม) ห้อง 01 - 04 จำนวน 200 ที่นั่ง

อบรมวันที่ 5, 6, 12, 13, 19 กุมภาพันธ์ 2565

เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 4 ก.พ. 2565

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

https://ssruli.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining/