หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ" รุ่นที่ 8
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ ...
18 เมษายน 2566 16:55:41
สถาบันภาษาได้มีการดำเนินการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ในสำนักงาน ถอดปลั๊ก ปิดสวิตซ์ เนื่องด้วยในวันหยุดยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 13 - 17 เมษายน 2566) ตามมาตรการประหยัดพลังงาน
สถาบันภาษาได้มีการดำเนินการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ในสำนักงาน ถอดปลั๊ก ปิดสวิตซ์ เนื่องด้วยในวันหยุดยาว ช ...
11 พฤษภาคม 2566 14:27:34
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรม วันที่ 1, 2, 7,8 และ 9 เดือน เมษายน 2566 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ระบบดิจิตอล ออนไลน์ ห้อง Conference 01
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรม วันที่ 1, 2, 7,8 และ 9 เดือน เมษายน 2566 โ ...
12 เมษายน 2566 16:05:50
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2566
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอระบบดิจิตอล ออนไลน์&n ...
12 เมษายน 2566 16:02:56
สถาบันภาษา เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณี - วัฒนธรรมไทย” พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566
สถาบันภาษา เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณี - วัฒนธรรมไทย” พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวัน ...
11 เมษายน 2566 17:46:44
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2566
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2566  ...
11 เมษายน 2566 17:47:32
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 9
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดั ...
18 เมษายน 2566 17:26:38
บริษัท Vantage Siam Co., Ltd.
Vantage Siam Co., Ltd.  ...
04 เมษายน 2566 13:24:55
บริษัท SE - ED
บริษท SE-ED ...
04 เมษายน 2566 13:14:47
ข่าวย้อนหลัง