หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นายวริทธิ์นันท์ กสิฤกษ์
สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหา ...
31 พฤษภาคม 2567 16:07:12
สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นายชุติมันต์ บุญงาม
สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหา ...
31 พฤษภาคม 2567 16:05:07
สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวปริศนา เสือมาก
สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหา ...
31 พฤษภาคม 2567 16:03:37
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา แสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา แสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สกุล จริยาแจ่ม ...
29 พฤษภาคม 2567 16:22:25
ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพล หมู่ประเสริฐ นักศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพล หมู่ประเสริฐ นักศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตา ...
27 พฤษภาคม 2567 14:05:10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่ ...
27 พฤษภาคม 2567 14:03:05
สถาบันภาษา จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการนำเสอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
สถาบันภาษา จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการนำเสอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ         ...
27 พฤษภาคม 2567 14:01:48
สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหา ...
20 พฤษภาคม 2567 15:06:28
สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหา ...
20 พฤษภาคม 2567 15:04:17
ขอแสดงความยินดีกับ Asst.Prof.Dr.Kirk Roger Person สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีผลสอบระดับดีเยี่ยมสูงสุดที่ระดับ C2
ขอแสดงความยินดีกับ Asst.Prof.Dr.Kirk Roger Person สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ท ...
20 พฤษภาคม 2567 10:56:07
ข่าวย้อนหลัง