หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมติดตามการส่งบทความนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมติดตามการส่งบทความนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ&n ...
18 เมษายน 2567 15:39:53
ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยภรณ์ ชัยจักร นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยภรณ์ ชัยจักร นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณ ...
18 เมษายน 2567 15:37:55
ขอแสดงความยินดีกับ นายมูฮำหมัด บิน ชาร์รูดดิน นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอแสดงความยินดีกับ นายมูฮำหมัด บิน ชาร์รูดดิน นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่สอบ SSRU-T ...
18 เมษายน 2567 15:18:48
ขอแสดงความยินดีกับ นายวรรษ เต่าพาลี นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอแสดงความยินดีกับ นายวรรษ เต่าพาลี นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่สอบ SSRU- ...
18 เมษายน 2567 15:16:36
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนันทา ประจิตร นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนันทา ประจิตร นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตาม ...
18 เมษายน 2567 15:14:17
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรินลนา โชคบัณฑิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรินลนา โชคบัณฑิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สอบ ...
18 เมษายน 2567 15:03:29
ขอแสดงความยินดีกับ นายชาคริต คมคุณ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีผลสอบระดับดีเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับ นายชาคริต คมคุณ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สอบ SSRU-T ...
18 เมษายน 2567 14:05:13
ขอแสดงความยินดีกับ นายชญานนท์ สีคุ่ย นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอแสดงความยินดีกับ นายชญานนท์ สีคุ่ย นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สอบ SSRU ...
18 เมษายน 2567 14:03:01
ขอแสดงความยินดีกับ นายภีรภัทร คุณเจตน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอแสดงความยินดีกับ นายภีรภัทร คุณเจตน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเก ...
18 เมษายน 2567 14:01:17
ข่าวย้อนหลัง