หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566
สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566      ...
15 กันยายน 2566 19:21:04
สถาบันภาษา เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สถาบันภาษา เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  &nb ...
15 กันยายน 2566 19:19:54
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษาจัดการเรียนการสอนรายวิชา Strategic Global Management
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษาจัดการเรียนการสอนรายวิชา Strategic Global M ...
15 กันยายน 2566 19:18:37
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี " ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูง " รุ่นที่ 4 อบรมในวันที่ 26, 27 สิงหาคม และ 2, 3, 7 กันยายน พ.ศ. 2566
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี " ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้าที่มีคุณ ...
15 กันยายน 2566 14:51:56
สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566
สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566      ...
15 กันยายน 2566 09:10:12
สถาบันภาษา เข้าร่วมกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ปี 2566
สถาบันภาษา เข้าร่วมกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ปี 2566     ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ...
15 กันยายน 2566 09:08:46
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 3)
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( ...
13 กันยายน 2566 16:14:58
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูง" รุ่นที่ 4
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้า ...
11 กันยายน 2566 15:39:24
ข่าวย้อนหลัง