หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 10
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดั ...
11 พฤษภาคม 2566 14:37:51
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 10
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดั ...
11 พฤษภาคม 2566 14:54:28
ประกาศ!! สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศ!! สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งดการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ในระหว่างวันที่ 28 เมษาย ...
11 พฤษภาคม 2566 14:18:26
สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2565
สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 ค ...
11 พฤษภาคม 2566 14:34:47
สถาบันภาษา เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบ SSRU SMART Mobile Application
สถาบันภาษา เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบ SSRU SMART Mobile Application      ในวันอั ...
11 พฤษภาคม 2566 15:15:30
สถาบันภาษา เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบ SSRU SMART Mobile Application
สถาบันภาษา เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบ SSRU SMART Mobile Application        ...
11 พฤษภาคม 2566 14:25:41
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโลกดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโลกดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&nbs ...
16 สิงหาคม 2566 18:59:42
ข่าวย้อนหลัง