หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูง" รุ่นที่ 5
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้า ...
01 พฤศจิกายน 2566 20:15:15
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมติดตามผลแผนบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมติดตามผลแผนบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้ง ...
17 ตุลาคม 2566 18:50:11
สถาบันภาษา จัดประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สถาบันภาษา จัดประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    ในว ...
19 พฤศจิกายน 2566 10:50:40
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอบ ว ...
17 ตุลาคม 2566 18:43:39
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราช ...
19 พฤศจิกายน 2566 11:36:24
สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567
สถาบันภาษา  เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนา ...
19 พฤศจิกายน 2566 11:42:28
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา& ...
19 พฤศจิกายน 2566 11:34:51
เข้าร่วมประชุมทดสอบระบบการลงทะเบียนกิจกรรม/โครงการฯ EVT ครั้งที่ 1 ในส่วนแฟ้มข้อมูลหลักของระบบ ณ ห้องประชุม IT อาคาร 31 ชั้น 2
สถาบันภาษา เข้าร่วมประชุมทดสอบระบบการลงทะเบียนกิจกรรม/โครงการฯ EVT ครั้งที่ 1      ใน ...
19 พฤศจิกายน 2566 11:44:52
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  &nb ...
01 พฤศจิกายน 2566 14:08:09
ข่าวย้อนหลัง