หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการ ...
16 มกราคม 2567 18:56:25
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรม วันที่ 7, 8, 13, 14, 15 เดือน ตุลาคม 2566 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนระบบดิจิตอล ออนไลน์ ห้อง Conference 01และ 02
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรม วันที่ 7, 8, 13, 14, 15 เดือน ตุลาคม 2566 ...
24 ตุลาคม 2566 20:49:43
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&nbs ...
16 มกราคม 2567 18:58:30
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&nbs ...
24 ตุลาคม 2566 13:21:04
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&nbs ...
24 ตุลาคม 2566 13:14:17
สถาบันภาษา เข้าร่วมการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สถาบันภาษา เข้าร่วมการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการงบประมาณและการรายงานผลการ ...
20 ตุลาคม 2566 20:10:53
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา& ...
19 พฤศจิกายน 2566 12:16:21
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  &nb ...
31 ตุลาคม 2566 16:58:28
ข่าวย้อนหลัง