หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ประกาศจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ   ...
01 พฤศจิกายน 2566 20:23:18
ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา ในรอบอบรมวันที่ 7, 8, 13, 14, 15 ตุลาคม 2566
ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา       ในรอบอบรมวันที่ 7, ...
31 ตุลาคม 2566 17:32:32
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Strategic Global Management
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Strategic Global ...
19 พฤศจิกายน 2566 11:53:41
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ครั้งที่ 1/2566
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ครั้งที่ 1/2566  & ...
16 มกราคม 2567 18:47:57
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  &nb ...
31 ตุลาคม 2566 17:00:01
สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก    ...
16 มกราคม 2567 18:50:15
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พลิกโฉมทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พลิกโฉมทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิสัยทัศน์ผู้นำการสร้างมืออาชีพ เพื ...
26 ตุลาคม 2566 15:18:59
สถาบันภาษา เข้าร่วมประชุมทดสอบระบบการลงทะเบียนกิจกรรม/โครงการฯ EVT ครั้งที่ 2
สถาบันภาษา เข้าร่วมประชุมทดสอบระบบการลงทะเบียนกิจกรรม/โครงการฯ EVT ครั้งที่ 2      &n ...
16 มกราคม 2567 18:52:31
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  &nb ...
31 ตุลาคม 2566 16:58:57
ข่าวย้อนหลัง