หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2023-02-23 17:30:52
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์แล ...
2023-02-23 17:28:47
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2023-02-23 17:26:42
สถาบันภาษา มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
สถาบันภาษา มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด แด่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  & ...
2023-02-23 17:24:49
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ" รุ่นที่ 6
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ ...
2023-02-21 10:27:48
สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมระบบ eMENSCR ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566
สถาบันภาษา เข้าร่วมการอบรมระบบ eMENSCR ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566    ใ ...
2023-02-18 17:28:00
สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566
สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566    &nbs ...
2023-02-18 17:23:42
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566  ...
2023-02-18 17:21:46
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ" รุ่นที่ 5
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ ...
2023-02-18 17:19:38
ข่าวย้อนหลัง