หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ สสสร. เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ผู้อำนวยการ สสสร. เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทย ...
2022-11-22 16:51:49
สสสร. เข้าร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
สสสร. เข้าร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 25 ...
2022-12-15 18:29:37
ผู้อำนวยการ สสสร. จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน
ผู้อำนวยการ สสสร. จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน        ในวันพฤ ...
2022-11-25 18:38:47
ผู้อำนวยการ สสสร. เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้อำนวยการ สสสร. เข้าร่วมการตรวจหลักฐานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่ง ...
2022-12-08 10:21:12
สสสร. ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สสสร. ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา ...
2022-11-25 18:43:18
ผู้อำนวยการ สสสร. จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน
 ผู้อำนวยการ สสสร. จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ...
2022-11-25 18:40:15
ผู้อำนวยการ สสสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2565
ผู้อำนวยการ สสสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2565    ...
2022-11-25 18:36:48
ผู้อำนวยการ สสสร. ประชุมแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้อำนวยการ สสสร. ประชุมแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566      ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ต ...
2022-11-25 18:34:29
สสสร. พัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ Hybrid model ในรูปแบบ Online และ Onsite
สสสร. พัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ  Hybrid model ในรูปแบบ Online และ Onsite      & ...
2022-11-25 18:31:02
ข่าวปัจจุบัน