หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร
จัดสอบและอบรมบุคลากร

ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 8, 14, 15, 21 และ 22 มกราคม 2566 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ...
01 กุมภาพันธ์ 2566 10:17:12
ประกาศ!!! เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 8, 14, 15, 21 และ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
ประกาศ!!!  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่ ...
16 ธันวาคม 2565 18:21:29
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 19, 20, 26, 27 พฤศจิกายน และ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565
     ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราช ...
16 ธันวาคม 2565 11:03:59
ประกาศผลอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (รอบที่ 2) รอบอบรมวันที่ 16, 17, 18 และ 19 พฤศจิกายน 2565 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ประกาศผลอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (รอบที่ 2) รอบอบรมวั ...
16 ธันวาคม 2565 11:09:13
ประกาศลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
16 ธันวาคม 2565 11:21:44
ประกาศผลอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ รอบอบรมวันที่ 22, 23, 24 และ 25 ตุลาคม 2565 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ประกาศผลอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  รอบอบรมวันที่ ...
16 ธันวาคม 2565 11:22:09
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ลงทะเบียนโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ...
16 ธันวาคม 2565 11:35:20
ประกาศผลอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมเดือนสิงหาคม 2565
ประกาศผลอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมเดือนสิงหาคม 2565 ...
06 ตุลาคม 2565 09:22:09
ลงทะเบียนอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร รอบเดือนสิงหาคม 2565 คลิ๊ก
ลงทะเบียนอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบเดือนสิงหาคม 2 ...
28 กรกฏาคม 2565 16:39:39
ข่าวปัจจุบัน