หน้าหลัก > ประกาศ > อบรม > ประกาศ!!เปิดลงทะเบียนอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ
ประกาศ!!เปิดลงทะเบียนอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
06 ตุลาคม 2565 09:01:50

ประกาศ!!! เปิดลงทะเบียนอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา